FANDOM


Fiber Jar
ファイバーポッド
FiberJar
Nhóm liên quan Jar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 500/500
Mã số 78706415
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Mỗi người chơi xáo trộn tất cả bài trên tay, sân, và Mộ bài của họ trở về Bộ bài, sau đó rút 5 lá bài.
English Description
FLIP: Each player shuffles all cards from their hand, field, and Graveyard into the Deck, then draws 5 cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên