Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Field Barrier

5.919bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Field Barrier
フィールドバリア
FieldBarrier-SDSC-EN-C-UE.png
 Tên Việt (tạm dịch) Lá Chắn Môi Trường
 Tên Nhật フィールドバリア
 Tên Nhật (rōmaji) Fīrudo Baria
 Tên Hàn 필드 베리어
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Bài Phép Duy trì Continuous.svg
 Mã số 07153114
 Loại Hiệu ứng Continuous-like, Continuous-like, Unclassified
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên