FANDOM


Fiend Griefing
(あく)()(なげ)
FiendGriefing-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Sự Đau Buồn của Ác Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
あく
まの
なげき
 Tên Nhật (Chuẩn)
あく
の嘆
なげ
 Tên Nhật (rōmaji) Akuma no Nageki
 Tên Hàn 악마의 통곡
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 60743819
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.