FANDOM


Fiendish Rhino Warrior
()サイの(せん)()
FiendishRhinoWarrior-OP02-EN-SR-UE
 Tên Việt Chiến Binh Tê Giác Hung Bạo
 Tên Nhật (Kana)
まサイの
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
サイの戦
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Masai no Senshi
 Tên Hàn 마주사이의 전사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 900
 Mã số 81035362
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác