FANDOM


Fiendish Rhino Warrior
()サイの(せん)()
FiendishRhinoWarrior-BOSH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
まサイの
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
サイの戦
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Masai no Senshi
 Tên Hàn 마주사이의 전사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 900
 Mã số 81035362
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.