FANDOM


Final Countdown
(しゅう)(えん)のカウントダウン
FinalCountdown-CP01-EN-C-UE
 Tên Việt Đếm Ngược sự Kết Thúc
 Tên Nhật (Kana)
しゅう
えんのカウントダウン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅう
えん
のカウントダウン
 Tên Nhật (rōmaji) Shūen no Kauntodaun
 Tên Nhật (Dịch) Countdown of the End
 Tên Hàn 종언의 카운트 다운
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 95308449
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Giới hạn 1


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::العَدً التًنازلي النهائيً| ][name::Odbrojavanje Kraja| ][name::Τελική Αντίστροφη Μέτρηση| ][name::นับถอยหลังครั้งสุดท้าย| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.