FANDOM


Final Destiny
最終戦争
300px
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 18591904
Mô tả Hiệu ứng
Vứt bỏ 5 lá trên trên tay, hủy hết tất cả lá bài trên sân đấu
English Description
Discard 5 cards from your hand. Destroy all cards on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên