FANDOM


Final Geas
ファイナル・ギアス
FinalGeas-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Nhật ファイナル・ギアス
 Tên Nhật (rōmaji) Fainaru Giasu
 Tên Hàn 파이널 기아스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 16832845
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác