FANDOM


Fire King High Avatar Garunix
炎王神獣 ガルドニクス
FireKingHighAvatarGarunix
Nhóm liên quan Fire King
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 2700/1700
Mã số 23015896
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chờ kế tiếp sau khi lá này đã bị hủy bởi hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài. Khi làm vậy: Hủy tất cả quái thú khác trên sân. Khi lá này bị tiêu diệt trong chiến đấu và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fire King" từ Bộ bài của bạn, trừ "Fire King High Avatar Garunix".
English Description
During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên