FANDOM


Fire Princess
ビッグバンガール
FirePrincess-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Nhật ビッグバンガール
 Tên Nhật (rōmaji) Biggu Bangāru
 Tên Nhật (Dịch) Big Bang Girl
 Tên Hàn 화염의 프린세스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1500
 Mã số 64752646
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.