FANDOM


Fire Princess
ビッグバンガール
FirePrincess-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Nhật ビッグバンガール
 Tên Nhật (rōmaji) Biggu Bangāru
 Tên Nhật (Dịch) Big Bang Girl
 Tên Hàn 화염의 프린세스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1500
 Mã số 64752646
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên