Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Flamvell Baby

7.244bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Flamvell Baby
フレムベル・ベビー
Baby.png
Nhóm liên quan Flamvell
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Pyro/Tuner
ATK/DEF 800/200
Mã số 13761956
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Vào Main Phase của bạn,bạn có thể đưa lá bài này từ tay vào mộ để chọn 1 quái vật ngửa hệ hoả bạn điều khiển,tăng cho nó 400 sức công.
English Description
During your Main Phase, you can send this card from your hand to the Graveyard to select 1 face-up FIRE monster you control and have it gain 400 ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên