FANDOM


Floodgate Trap Hole
(そこ)なし()とし(あな)
FloodgateTrapHole-TDIL-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そこなし
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
そこ
なし落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Sokonashi Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Bottomless Pitfall
 Tên Hàn 절망의 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 69599136
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]