FANDOM


Flower Cardian Boardefly
花札衛(カーディアン)(いの)鹿(しか)(ちょう)
FlowerCardianBoardefly-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
花札衛
カーディアン-
いの
鹿
しか
ちょう-
 Tên Nhật (Chuẩn) 花札衛
カーディアン
-猪
いの
鹿
しか
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Kādian - Inoshikachō -
 Tên Nhật (Dịch) Cardian - Boardefly
 Tên Hàn 카디언-이노시카쵸-
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 03966653
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.