FANDOM


Flower Cardian Boardefly
花札衛(カーディアン)(いの)鹿(しか)(ちょう)
FlowerCardianBoardefly-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
花札衛
カーディアン-
いの
鹿
しか
ちょう-
 Tên Nhật (Chuẩn) 花札衛
カーディアン
-猪
いの
鹿
しか
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Kādian - Inoshikachō -
 Tên Nhật (Dịch) Cardian - Boardefly
 Tên Hàn 카디언-이노시카쵸-
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 03966653
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.