FANDOM


Flower Cardian Clover with Boar
花札衛(カーディアン)(はぎ)(いのしし)
FlowerCardianCloverwithBoar-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
花札衛
カーディアン-
はぎに
いのしし-
 Tên Nhật (Chuẩn) 花札衛
カーディアン
-萩
はぎ
に猪
いのしし
 Tên Nhật (rōmaji) Kādian - Hagi ni Inoshishi -
 Tên Nhật (Dịch) Cardian - Bush Clover with Boar
 Tên Hàn 카디언-싸리에 멧돼지-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 94388754
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên