FANDOM


Flowerbot
フラボット
Flowerbot-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật フラボット
 Tên Nhật (rōmaji) Furabotto
 Tên Hàn 플라봇
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 45010690
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác