FANDOM


Fluffal Leo
ファーニマル・ライオ
FluffalLeo-MP15-EN-C-1E
 Tên Việt Thú Bông Sư tử
 Tên Nhật ファーニマル・ライオ
 Tên Nhật (rōmaji) Fānimaru Raio
 Tên Nhật (Dịch) Furnimal Lio
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 66457138
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên