FANDOM


Fluffal Sheep
ファーニマル・シープ
FluffalSheep-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật ファーニマル・シープ
 Tên Nhật (rōmaji) Fānimaru Shīpu
 Tên Nhật (Dịch) Furnimal Sheep
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 800
 Mã số 98280324
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác