FANDOM


Fluffal Sheep
ファーニマル・シープ
FluffalSheep-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật ファーニマル・シープ
 Tên Nhật (rōmaji) Fānimaru Shīpu
 Tên Nhật (Dịch) Furnimal Sheep
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 800
 Mã số 98280324
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên