FANDOM


Flying "C"
()(しょう)する(ジー)
FlyingC-OP01-EN-C-UE
 Tên Việt "G" Bay
 Tên Nhật (Kana)
しょうする
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
するG
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Hishōsuru Jī
 Tên Nhật (Dịch) Flying G
 Tên Hàn 비상의 G
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 700
 Mã số 80978111
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên