FANDOM


Flying "C"
()(しょう)する(ジー)
FlyingC-OP01-EN-C-UE
 Tên Việt "G" Bay
 Tên Nhật (Kana)
しょうする
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
するG
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Hishōsuru Jī
 Tên Nhật (Dịch) Flying G
 Tên Hàn 비상의 G
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 700
 Mã số 80978111
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.