FANDOM


Flying Fish
フライング ・ フィッシュ
FlyingFish-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật フライング ・ フィッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Furaingu Fisshu
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 31987274
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác