FANDOM


Forbidden Apocrypha
(きん)(だん)()(ほん)
ForbiddenApocrypha-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きん
だんの
ほん
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
だん
の異
ほん
 Tên Nhật (rōmaji) Kindan no Ihon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 03211439
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]