FANDOM


Forbidden Chalice
(きん)じられた(せい)(はい)
ForbiddenChalice-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きんじられた
せい
はい
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
じられた聖
せい
はい
 Tên Nhật (rōmaji) Kinjirareta Seihai
 Tên Nhật (Dịch) Forbidden Holy Chalice
 Tên Hàn 금지된 성배
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 25789292
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.