Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Forbidden Dress

5.816bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Forbidden Dress
(きん)じられた(せい)()
ForbiddenDress-BP03-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
きんじられた
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
じられた聖
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Kinjirareta Sei'i
 Tên Nhật (Dịch) Forbidden Holy Dress
 Tên Hàn 금지된 성의
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 96864811
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên