FANDOM


Fortune Fairy Ann
(うらな)()(じょ) アンちゃん
FortuneFairyAnn-TF04-JP-VG
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ アンちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
アンちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo An chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch An-chan
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác