FANDOM


Fortune Fairy Chee
(うらな)()(じょ) チーちゃん
FortuneFairyChee-TF04-JP-VG
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ チーちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
チーちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo Chīchan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch Chi-chan
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác