FANDOM


Fortune Fairy En
(うらな)()(じょ) エンちゃん
FortuneFairyEn-TF04-JP-VG
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ エンちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
エンちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo En chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch En-chan
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác