Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Fortune Fairy En

7.581bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Fortune Fairy En
(うらな)()(じょ) エンちゃん
FortuneFairyEn-TF04-JP-VG.png
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ エンちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
エンちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo En chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch En-chan
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên