FANDOM


Fortune Fairy Hu
(うらな)()(じょ) フウちゃん
FortuneFairyHu-TF04-JP-VG
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ フウちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
フウちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo Fū chan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch Fu-chan
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác