FANDOM


Fortune Fairy Swee
(うらな)()(じょ) スィーちゃん
FortuneFairySwee-TF04-JP-VG
 Tên Nhật (Kana)
うらない
じょ スィーちゃん
 Tên Nhật (Chuẩn)
うらな
い魔
じょ
スィーちゃん
 Tên Nhật (rōmaji) Uranai Majo Swīchan
 Tên Nhật (Dịch) Fortune-Telling Witch Sui-chan
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 0 / 0
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác