FANDOM


Fortune Lady Dark
フォーチュンレディ・ダルキー
FortuneLadyDark-SOVR-EN-R-UE
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ダルキー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Darukī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Darky
 Tên Hàn 포츈 레이디 다르키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 55586621
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.