FANDOM


Fortune Lady Fire
フォーチュンレディ・ファイリー
FortuneLadyFire-ANPR-EN-R-1E
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ファイリー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Fairī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Fiery
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 71870152
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.