Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Fortune Lady Light

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Fortune Lady Light
フォーチュンレディ・ライティー
FortuneLadyLight-ANPR-EN-R-UE.jpg
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ライティー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Raitī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Lighty
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 34471458
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên