FANDOM


Fortune Lady Wind
フォーチュンレディ・ウインディー
FortuneLadyWind-SOVR-EN-R-1E
 Tên Nhật フォーチュンレディ・ウインディー
 Tên Nhật (rōmaji) Fōchun Redi Windī
 Tên Nhật (Dịch) Fortune Lady Windy
 Tên Hàn 포츈 레이디 윈디
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 82693917
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên