FANDOM


Fossil Dyna Pachycephalo
フォッシル・ダイナ パキケファロ
FossilDynaPachycephalo-AP04-EN-C-UE
 Tên Nhật フォッシル・ダイナ パキケファロ
 Tên Nhật (rōmaji) Fosshiru Daina Pakikefaro
 Tên Hàn 파슬 다이너 파키세팔로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1300
 Mã số 42009836
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác