FANDOM


Fossil Dyna Pachycephalo
フォッシル・ダイナ パキケファロ
FossilDynaPachycephalo-AP04-EN-C-UE
 Tên Nhật フォッシル・ダイナ パキケファロ
 Tên Nhật (rōmaji) Fosshiru Daina Pakikefaro
 Tên Hàn 파슬 다이너 파키세팔로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1300
 Mã số 42009836
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.