FANDOM


Frightfur Chimera
デストーイ・マッド・キマイラ
FrightfurChimera-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Chimera Điên Loạn
 Tên Nhật デストーイ・マッド・キマイラ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Maddo Kimaira
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Mad Chimera
 Tên Hàn 데스완구 매드 키메라
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 83866861
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác