FANDOM


Frightfur Leo
デストーイ・ホイールソウ・ライオ
FrightfurLeo-CROS-EN-SR-1E
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính - Lưỡi Cưa Hải Sư
 Tên Nhật デストーイ・ホイールソウ・ライオ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Hoīru Sō Raio
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Wheel Saw Lio
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 10383554
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác