FANDOM


Frightfur Sheep
デストーイ・チェーン・シープ
FrightfurSheep-CROS-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Lưỡi Xích Cừu
 Tên Nhật デストーイ・チェーン・シープ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Chēn Shīpu
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Chain Sheep
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 57477163
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên