FANDOM


Frightfur Tiger
デストーイ・シザー・タイガー
FrightfurTiger-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Hổ Cắt Kéo
 Tên Nhật デストーイ・シザー・タイガー
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Shizā Taigā
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Scissors Tiger
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 00464362
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.