FANDOM


Frightfur Tiger
デストーイ・シザー・タイガー
FrightfurTiger-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Hổ Cắt Kéo
 Tên Nhật デストーイ・シザー・タイガー
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Shizā Taigā
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Scissors Tiger
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 00464362
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.