FANDOM


Frightfur Wolf
デストーイ・シザー・ ウルフ
FrightfurWolf-NECH-EN-R-1E
 Tên Việt Đồ Chơi Tà Tính Sói Cắt Kéo
 Tên Nhật デストーイ・シザー・ ウルフ
 Tên Hàn 데스완구 시저 울프
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 11039171
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên