FANDOM


Frost Blast of the Monarchs
(てい)(おう)(とう)()
FrostBlastoftheMonarchs-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
おうの
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
おう
の凍
とう
 Tên Nhật (rōmaji) Teiō no Tōki
 Tên Nhật (Dịch) Freezing Air of the Monarchs
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 99940363
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.