FANDOM


Fullmetalfoes Alkahest
フルメタルフォーゼ・アルカエスト
FullmetalfoesAlkahest-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Nhật フルメタルフォーゼ・アルカエスト
 Tên Nhật (rōmaji) Furumetarufōze Arukaesuto
 Tên Nhật (Dịch) Fullmetalphosis Alkahest
 Tên Hàn 풀메탈포제 알카에스트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 77693536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.