Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Fusion Fright Waltz

7.247bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Fusion Fright Waltz
融合死円舞曲(フュージョン・デス・ワルツ)
FusionFrightWaltz-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
融合死円舞曲
フュージョン・デス・ワルツ
 Tên Nhật (Chuẩn) 融合死円舞曲
フュージョン・デス・ワルツ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūjon Desu Warutsu
 Tên Nhật (Dịch) Fusion Death Waltz
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 34449261
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên