FANDOM


Fusion Fright Waltz
融合死円舞曲(フュージョン・デス・ワルツ)
FusionFrightWaltz-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
融合死円舞曲
フュージョン・デス・ワルツ
 Tên Nhật (Chuẩn) 融合死円舞曲
フュージョン・デス・ワルツ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūjon Desu Warutsu
 Tên Nhật (Dịch) Fusion Death Waltz
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 34449261
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]