FANDOM


Fusion Gate
フュージョン・ゲート
FusionGate-LCYW-EN-SR-1E
 Tên Nhật フュージョン・ゲート
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūjon Gēto
 Tên Hàn 퓨전 게이트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 33550694
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]