FANDOM


Fusion Tag
融合識別(フュージョン・タグ)
FusionTag-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
融合識別
フュージョン・タグ
 Tên Nhật (Chuẩn) 融合識別
フュージョン・タグ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūjon Tagu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 59432181
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]