Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Fusion Tag

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Fusion Tag
融合識別(フュージョン・タグ)
FusionTag-SHVI-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
融合識別
フュージョン・タグ
 Tên Nhật (Chuẩn) 融合識別
フュージョン・タグ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūjon Tagu
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 59432181
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên