FANDOM


Fusionist
フュージョニスト
 Tên Nhật フュージョニスト
 Tên Hàn 퓨저니스트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Fusion
 CÔNG / THỦ 900 / 700
 Mã số 01641882
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác