FANDOM


Future Fusion
()(らい)(ゆう)(ごう)-フューチャー・フュージョン
FutureFusion-RYMP-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
らい
ゆう
ごう-フューチャー・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
ゆう
ごう
-フューチャー・フュージョン
 Tên Hàn 미래융합-퓨처 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 77565204
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]