FANDOM


Gachi Gachi Gantetsu
ガチガチガンテツ
Gachi-Gachi-Gantetsu
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 2 Rank StarRank Star
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 500/1800
Mã số 10002346
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 2
Khi lá bài mặt-ngửa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để thay cho. Những quái thú mặt-ngửa mà bạn điều khiển sẽ được tăng 200 ATKDEF bởi mỗi Nguyên liệu Xyz đã tách khỏi lá bài này.
English Description
2 Level 2 monsters
If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Face-up monsters you control gain 200 ATK and DEF for each Xyz Material attached to this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên