FANDOM


Gaia, the Mid-Knight Sun
(びゃく)()()()ガイア
GaiatheMidKnightSun
Nhóm liên quan Gaia Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1600/1200
Mã số 40371092
Loại Hiệu ứng Condition, Ignition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Gaia, the Mid-Knight Sun" một lần trong lượt.
● Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú QUANG khác bạn điều khiển; lấy 1 quái thú ÁM Loại-Warrior Cấp 4 sao từ Bộ bài của bạn lên tay, sau đó đưa 1 lá bài từ tay bạn vào Mộ bài.
● Bạn có thể trục xuất 1 quái thú ÁM từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; nó giảm đi 500 ATK, cho đến hết lượt của đối phương.
English Description
You can only use each effect of "Gaia, the Mid-Knight Sun" once per turn.
● You can Tribute 1 other LIGHT monster you control; add 1 Level 4 DARK Warrior-Type monster from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the Graveyard.
● You can banish 1 DARK monster from your Graveyard, then target 1 monster on the field; it loses 500 ATK, until the end of your opponent's turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên