FANDOM


Gaia The Fierce Knight
"Gaia The Fierce Knight"
"Gaia The Fierce Knight"
Nhật

 • (あん)(こく)()()ガイア
 • あん
  こく
  ガイア
  (chuẩn)
 • あん
  こく
  しガイア
  (ruby)
 • Ankoku Kishi Gaia (rōmaji)
 • Gaia the Dark Knight (bản dịch)

Pháp

 • Gaïa le Chevalier Implacable
 • Gaia the Ruthless Knight (bản dịch)

Đức

 • Gaia, zorniger Ritter
 • Gaia, Enraged Knight (bản dịch)

Ý

 • Gaia il Cavaliere
 • Gaia the Knight (bản dịch)

Bồ Đào Nha

 • Gaia, o Cavaleiro Impetuoso
 • Gaia, the Impetuous Knight (bản dịch)


Sets


"Gaia The Fierce Knight", hay là "Gaia the Dark Knight" ((あん)(こく)()()ガイア Ankoku Kishi Gaia) ở Nhật, là một archetype các quái thú Loại-Warrior được dựa theo quái thú nguyên mẫu là: "Gaia The Fierce Knight".

Có khá nhiều dạng của "Gaia The Fierce Knight" ứng với mỗi loại Bài Quái thú ngoại trừ Quái thú Tế lễDao động, dù ở "Black Luster Ritual" ban đầu (trong manga và các bản game trước) thì yêu cầu 2 sự hiến tế để biến chuyển "Gaia The Fierce Knight" trở thành "Black Luster Soldier".

Các lá bài Kiến nghị

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên