FANDOM


Galaxy-Eyes Cipher Dragon
銀河眼の光波竜(ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン)
GalaxyEyesCipherDragon-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Việt Ngân-Nhãn Mã Long
 Tên Nhật (Kana)
銀河眼の光波竜
ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河眼の光波竜
ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushīaizu Saifā Doragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 18963306
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên