Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Galaxy-Eyes Photon Dragon

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Galaxy-Eyes Photon Dragon
銀河眼の光子竜(ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン)
GalaxyEyesPhotonDragon-PGLD-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Ngân-Nhãn Quang Tử Long
 Tên Nhật (Kana)
銀河眼の光子竜
ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 銀河眼の光子竜
ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushīaizu Foton Doragon
 Tên Hàn 갤럭시아이즈 포톤 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 93717133
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên