Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Galaxy Dragon

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Galaxy Dragon
ギャラクシー・ドラグーン
GalaxyDragon-PRIO-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Galaxy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 2000/1200
Mã số 09024367
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này chỉ có thể tấn công quái thú Loại-Dragon. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Loại-Dragon, nó sẽ được tăng thêm 1000 ATK chỉ trong Bước Thiệt hại, đồng thời vô hiệu hiệu ứng của quái thú đó vào mỗi Lượt Chiến đấu, miễn là lá này vẫn còn mặt-ngửa trên sân.
English Description
This card can only attack Dragon-Type monsters. If this card battles a Dragon-Type monster, this card gains 1000 ATK during the Damage Step only, also negate that monster's effects during each Battle Phase, as long as this card remains face-up on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên