FANDOM


Galaxy Dragon
ギャラクシー・ドラグーン
GalaxyDragon-OP02-EN-C-UE
 Tên Việt Ngân Long
 Tên Nhật ギャラクシー・ドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Gyarakushī Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Galaxy Dragoon
 Tên Hàn 갤럭시 드라군
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 09024367
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.