FANDOM


Galaxy Mirror Sage
銀河魔鏡士(ギャラクシー・ミラー・セイジ)
GalaxyMirrorSage-PRIO-EN-C-1E
Nhóm liên quan Galaxy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 0/800
Mã số 98263709
Loại Hiệu ứng Flip, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Bạn tăng thêm 500 Điểm Gốc ứng với mỗi quái thú "Galaxy" trong Mộ bài của bạn.
Khi lá này bị hủyđưa từ sân vào Mộ bài sau khi đã lật lên mặt-ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Galaxy" Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài hoặc tử Mộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-úp. Loại ra ngoài nó khi nó rời sân.
English Description
FLIP: You gain 500 Life Points for each "Galaxy" monster in your Graveyard.

When this card is destroyed and sent from the field to the Graveyard after being flipped face-up: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Galaxy" monster from your Deck or Graveyard in face-down Defense Position. Banish it when it leaves the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên